מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות אתר מלון אלדן ("אלדן מלונות ונופש בע"מ")

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדרומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***
** 
מתחת לגיל 18? המסמך עשוי להיות מעט מורכבאנא היוועץ במבוגר**

1.     כללי
1.1 אלדן מלונות ונופש בע"מ מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה– בכתובתwww.eldanhotel.co.il (להלן "האתר") וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.

1.2 מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.

1.3 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר.

שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה- עלכן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

2.      העברת מידע אישי לחברת אלדן מלונות ונופש בע"מ

 2.1.חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים מסירת מידע אישי. למשל, לצורך הזמנת חדר במלון תידרש להזין פרטים דוגמת שם מלא, תאריכי הגעה ועזיבה, פרטי אמצעי תשלום ,מספרי זיהוי, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. כמו כן, מידע דומה ייאסף לצורך יצירת קשר באתר, אשר כולל גם את תוכן ההודעה שתשלח. הנתונים הנאספים במהלך ההתקשרות עשויים לזהות אדם באופן ישיר, לפי שם או בעקיפין, באמצעי זיהוי מקוונים כגון כתובת IP.

 2.2.מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום ותאריכי הגעה ועזיבה לא ניתן יהיה להשלים הזמנה, וללא מסירת פרטי התקשרות לא נוכל ליצור קשר בכל הנוגע לפנייתך.

2.3. המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיך במסגרת התקשרות זו עם המלון (להלן וכמפורט בסעיף 3 להלן-"המידע"( ישמר במאגרי המידע הרשומים של המלון, ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרותיהם, וכפי שיפורט בהמשך.

2.4. הינך מתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק, כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש. המידע שייאסף, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיך באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של המלון, כמפורט לעיל, והיא תעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים ומדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 

3.      המידע הנאסף

3.1 ביצוע ההזמנה: עת ביצוע הזמנה ייאספו פרטי המידע הבאים: המלון המבוקש, התאריך המבוקש וכן תאריכים בהם נבדקה זמינות, מספר החדרים בהזמנה, מספר האנשים בהזמנה, סוג החדר ובקשות ספציפיות (כמו מיטה, ארוחות בוקר וכו'), גיל הילדים, שם מלא, מס' טלפון\נייד, ארץ מוצא, כתובת מייל, פרטי כרטיס אשראי והערות נוספות. מידע אודות ניסיון ביצוע הזמנה ייאסף וישמר אף אם ההזמנה לא הושלמה.

3.2 הזמנת חדר ישיבות או אולם כנסים: בהזמנת חדר ישיבות או אולם כנסים, המלון יאסוף נתונים אישיים הכוללים: שם ומיקום חדר הישיבות המבוקש, תאריך הזמנה ותאריך יעד, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תוכן ההודעה ובקשות ספציפיות שבוצעו על-ידי המשתמש.

3.3 הרשמה לניוזלטר והצעות מיוחדות: בהרשמה לניוזלטר יאספו כתובות המייל ופרטי הקשר המוזנים. הרשמה לניוזלטר טעונה הסכמה למשלוח דברי פרסומת, עדכונים, הצעות הטבות וכיוצא באלו (להלן – 'הודעות המלון'). ניתן לבטל את קבלת הניוזלטר והודעות המלון בכל עת על-ידי לחיצה על קישור לביטול המנוי הכלול בהודעה.

3.4 חשבון משתמש: בחשבון המשתמש ירוכזו פרטי ההזמנות וההעדפות של המשתמש הרלוונטי, באמצעותו ניתן לסקור את פרטי ההזמנות שבוצעו וההזמנות המתוכננות. על-מנת להיכנס לחשבון האישי, יש להזין את הדואר האלקטרוני האישי ואת הסיסמה האישית. ייתכן ויופעלו אמצעי זיהוי ואבטחה מתקדמים ומשתנים.

3.5  צור קשר: ביצירת קשר דרך האתר, ייאסף המידע הבא: שם מלא,  מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, השאלה וכל מידע אחר שיידרש לצורך אימות הזיהוי.

 

4.      מטרות השימוש במידע

המלון רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע הנאסף, לרבות מידע אשר יתקבל אצלו כתוצאה מהתקשרות דרך ספק חיצוני כמו Booking.com, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות אלו המוצעים על ידי המלון, מי מטעמו וצדדים שלישיים עימם יש למלון שיתוף פעולה עסקי, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמשים.

4.1 בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאי המלון לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות ומסחריות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם אישית למשתמשים), סטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לאיזה המשתמשים באופן אישי.

4.2 כמו כן, רשאי המלון לעשות שימוש במידע למטרות– ניהול וייעול הקשר עם המשתמשים, ליצירת קשר במקרה הצורך; לתחזוקת האתר ו/או המערכות; לשיפור התכנים והשירותים שהמלון מציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי וכללי.

4.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו למלון והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיה המלון רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי של המלון, לרבות בהפצת ניוזלטר. המשתמש יהיה רשאי למשוך בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות יצירת קשר באתר, או באמצעות לחצן"הסרה" אשר עשוי להופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

4.4 Cookies לידיעת המשתמש– האתר משתמש במזהים דיגיטליים מקוונים שונים, אשר יקראו באופן כללי עוגיות (להלן "Cookies"ו/או "עוגיות"). השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והשירותים, לשם אבטחת הנתונים, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות אופן השימוש באתר ובשירותיו, לאימות פרטים, ולשיפור חווית הגלישה והשימוש, תוך התאמת האתר להעדפות אישיות, להקל על הגלישה בו, לשם אפיון מוצרים ולהתאמת הצעות ,אף עת בגלישה באתרים אחרים, הכול למטרות שיווקיות, סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.5 באופן כללי, עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המלון. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר בסגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו משתמשים, משך זמן השהיה באתר או בעמודים ספציפיים, כיצד ומהיכן הגיעו משתמשים לאתר, ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והמלון נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המלון או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האישי האגור בהם.

4.6 האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת  Googleאו Facebook כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב - Google Analytics או באמצעות  Facebook Pixel, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה.

 

5.      מסירת מידע לצד שלישי

5.1  המלון ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע המזהה משתמשים בשמם וזהותם לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

5.1.1.     על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.     במסגרת שיתופי פעולה עסקיים עם חברות הקשורות עסקית עם המלון, לרבות חברות העוסקות בהזמנת חדרים במלונות כמו חברת  Booking.com;

5.1.3.     בהפרת מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בוצעו באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;

5.1.4.     במעבר לאתרים אחרים בעזרת קישורים חיצוניים, לרבות אלו של Facebook, YouTube וכיו"ב המופיעים באתר – מידע על השימוש בקישור יועבר לאתרים החיצוניים.

5.1.5.     לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. המלון עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שיוזנו.

5.1.6.     בשל צו שיפוטי המורה על מסירת מידע לצדדים שלישיים, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין המלון ו/או מי מטעמו;

5.1.7.     בכל מקרה בו יסבור המלון, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם ו/או כדי להגן על אינטרס חיוני של המשתמשים, המשתמש עצמו, המלון ו/או של צדדים שלישיים אחרים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.8.     במקרה בו העביר ו/או המחית המלון, לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיה כלפי המשתמש, כולו או חלקו, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המלון להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהות ובאופן ישיר.

5.3 העברת מידע אישי למדינה שלישית (מחוץ לישראל והאיחוד האירופי): המלון עשוי להעביר את המידע לאחסון או עיבוד מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות אל מדינות אירופה וארצות הברית.

 

6.      אבטחת מידע

6.1 המלון עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות המידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה. המלון מקדיש משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם אינו יכול למנוע שיבושים באופן מוחלט. המלון משתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות שלמסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי דין.

6.2 ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי המלון מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, המלון נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

6.3  המלון מבהיר, כי במקרים אשר אינם בשליטתו ו/או נובעים מכוח עליון, הוא איננו מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והמידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למאגרי המידע של המלון וכי ידוע למשתמש שהמלון לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6.4  כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים (להלן "הסליקה"). ידוע למשתמש שהמלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שיגרם בעקבות הסליקה.

 

7.      יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי המלון ואף לבקש מהמלון לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף להסירו לחלוטין. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל המלון באמצעות העמוד "צור קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים באתר.

7.2 בכל תכתובת למלון יש לפנות עם פרטים מלאים, לרבות כתובת מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה. המלון ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

בדקו זמינות
`