בדקו זמינות

מנהרות הכותל

חשיפת מנהרות הכותל, מידותיו של הכותל המערבי ואופן בנייתו העסיקו את חוקרי ירושלים עוד במאה ה-19. מלאכת חפירת המנהרות, אשר נעשתה ביסודיות רבה ותחת פיקוח הלכתי ומדעי, חשפה מחדש את ירושלים בימי תפארתה, לפני אלפיים שנה ויותר. בחפירות נתגלו פרטים חדשים, חלקם בלתי ידועים, על ההיסטוריה והגיאוגרפיה של מתחם הר הבית לדורותיו. נתבררו עובדות לא ידועות על תהליכי הבנייה ונחשפו אתרים עלומים וממצאים ארכיאולוגים חשובים. אט אט התגלה גשר עצום מימי בית שני, מקוואות טהרה ששימשו את אנשי ירושלים ועולי הרגל, רחוב אשר בעזרת מטבעות וחרסים שנמצאו בו תוארך לימי בית שני וכמובן הכותל המערבי כמעט לכל אורכו. נדבכי הענק של הכותל – מסותתים היטב ושמורים להפליא, בורות מים עתיקים ותעלת מים קדומה מימי החשמונאים שנחסמה על ידי הורדוס כאשר הרחיב את שטח הר הבית ומפעלי בנייה מרשימים של המוסלמים בימי הביניים אשר במידה רבה שימרו את הכותל לאורך השנים. כל אלה הופכים את מנהרת הכותל לאוצר היסטורי וארכיאולוגי מופלא. ועדיין, רב הנסתר על הנגלה למרגלות הר הבית ומלאכת חשיפת המנהרות ממשיכה.מנהרות הכותל הן מעין 'מנהרת זמן' בירושלים העתיקה, ומי שמגיע לבקר בהן כאילו נבלע הישר אל ימי הזוהר של ירושלים כפי שהייתה במאה הראשונה לספירה. אולם הביקור אינו רק מסע בזמן אלא מהווה גם שיעור רב רושם בהיסטוריה היהודית, בארכיאולוגיה של העיר ובטופוגרפיה שלה.

`